Start
Verksamhet
Museum
Styrelsen
Bli Medlem
Enhörna Hembygdsförening
Box 39
150 23 ENHÖRNA
www.enhorna.nu
e-post
 
webmaster

 

 

Föreningen

 

Över-Enhörna. Folkskolan och gamla klockargården år 1898. Idag finns hembygdsmuseet i de gamla skolbyggnaderna.

Hembygdsföreningen bildades 1937 på initiativ av Signhild Aminoff.

Genom åren har aktiviteterna skiftat. Förutom de evenemang som löpande genomförts har man samlat en stor mängd föremål och fotografier i de gamla skolbyggnaderna vid Överenhörna kyrka (Enhörna Hembygdsmuseum) och i stallarna vid Äleby prästgård.

Föreningen genomförde  i början av 1990-talet, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, en arkeologisk utgrävning av den medeltida kungsgården Husaby Enhörna.

Föreningen har närmare 500 medlemmar (familjer), och för varje år blir vi några fler. De flesta bor naturligtvis i Enhörna med omnejd, men vi har även medlemmar spridda över landet och utomlands.

Enhörna Hembygdsförening är medlem i Sveriges Hembygdsförbund och i Stockholms läns hembygdsförbund.