Start
Uppåt
Enhörna Hembygdsförening
Box 39
150 23 ENHÖRNA
www.enhorna.nu
e-post
 
webmaster

 

 

Tidsaxel

Enhörna genom tiderna

Stenåldern Tidigaste fornfynden; bland de 1200 lämningarna finns bl a hällristningar, gravar, sex fornborgar och olika redskap. Enhörna består av en skärgård som efterhand höjer sig till dagens halvö
1000-talet Enhörnatrakten kristnas mot slutet av seklet. Den enda kända runstenen (idag vid Ytterenhörna kyrka) är rest vid denna tid
Tidig medeltid Husby anläggs som Öknebo hundares kungsgård.
Häraden (i Sörmland kallad hundare före1300-talets landskapslag) är sedan förhistorisk tid den minsta administrativa enheten. I varje sörmländsk härad finns en husbygård, dvs en kungsgård, i vars visthus naturaskatten insamlades. Kungen levde här under sina resor – det fanns ännu ingen permanent huvudstad i riket. Dessutom samlades man här i orostider eller inför ledungståg.
För häradets administration tycks också tunabyarna ha varit av betydelse. Kyrkbyn i Ytterenhörna heter Tuna och är troligen Öknebo härads administrationscentrum.
Socknarna kallas Husby-Enhörna (Överenhörna) respektive Tuna-Enhörna (Ytterenhörna). Överenhörna är huvudförsamling och Ytterenhörna annex ända fram till 1920.
1276 Enhörna nämns i skrift för första gången som ”Enhørne”, då Husby testamenteras till biskopen i Strängnäs.
1300-talet Enhörna består av uppåt 25 byar.
Horn omnämns för första gången. Ingimundus omnämns som förste präst (död 1315)
1400-talet Lövsta gård omnämns för första gången. Fram till Gustav Vasas reduktion tillhör den klostret Pax Mariae i Mariefred
Sen medeltid I Öknebo härad ingår förutom Enhörnasocknarna även Taxinge, Turinge, Tälje, Tveta, Vårdinge, Ytterjärna och Överjärna socknar
1500-talet Kyrkoherden i Överenhörna  1558-1590, Olaus Andræ, vill ha bättre villkor pga de täta besöken av resande över Mälaren som ska utspisas. Han får torpet Källtorp i tillskoptt av hertig Karl
1587 Horns säteri bildas av ryttmästaren Melker Beck
1594 Under Karl IX:s tid anläggs glasbruk på Älgön. Bruket flyttas tio år sena­re till Taxinge sedan all skog på ön avverkats
1607 De bägge Enhörnasocknarna samt Taxinge överförs från Öknebo till Selebo härad.
1615 Kyrkoherde Olaus Tomæ Angermannus kommer till socknen. Hans son tar namnet Enhornaeus, och sonsonen ändrar till Enhörning.
1637 Herren till Horn, Peder Falk, avlider. Hans fru lämnar liket obegravt på godset, tar med sig gårdens inventarier och lever om så hon mister rätten till godset. Peder Falk begravs sedermera men ryktas spöka som ”blå riddaren” på  en av Horns flyglar.
1649 Bengt Ekehjelm, underståthållare i Stockholm, får Husby i förläning och bildar Ekensbergs säteri
1695 Johan Peringskiöld äger Horn. Han är Sveriges åttonde riksantikvarie, känd för sina samlingar, översättningar av isländsk litteratur, teckningar av 78 sörmländska kyrkor, med mera
1700- till 1900-talen Flera tegelbruk drivs i bygden, bl a Madans tegelbruk norr om Horn (tillhörde Ekensberg), Hornsätra vid Horn, Sandviken, Slandön och Löv­sta tegelbruk söder om Lövsta. Störst var Ekensbergs tegelbruk
1708 Selebo härad når sin slutliga omfattning av 8 socknar, nämligen Aspö, Kärnbo, Taxinge, Toresund, Ytterenhörna, Ytterselö, Överenhörna och Överselö
1738 Överenhörna  får sitt första instrument, en orgel. Ytterenhörna  får orgel 1852
1748 En särskild förening för reglerandet av brandstoden inom häraden bildades. Den förnyas 1834 men 1846 eliminerades häradsbrandstoden genom tillkomsten av länets brandstodsbolag
1764 Den 21 juli slår blixten ner i Ytterenhörna kyrka. Alla inventarier förstörs
1863 Kommunalstämmorna i Överenhörna  och Ytterenhörna  sammanträder för första gången, sedan Sveriges socknar föregående år delats i församlingar och borgerliga kommuner
1870-talet Regelbunden ångbåtstrafik kommer igång. Rutter och frekvens varierar genom åren. De mest trafikerade bryggorna längs Enhörnalandets stränder är Lövsta, Horn, Ekensberg och Sandviken
1885 Missionshus byggs i Stjärna. Det är ännu i bruk
1890-talet Sandviken börjar exploateras som sommarvilleområde
1912 Missionshus byggs i Nöttesta. Det är i bruk till omkring 1960
1920 Ytterenhörna blir huvudförsamling.
Kammarherre Georg Aminoff med fru Signhild blir ägare till Horn
1924 Silverskatt med hals- och armringar samt arabiska mynt hittas vid Fågelsång. Det yngsta myntet är präglat år 977
1927 Grustäkt inleds vid Bastmora
1928 Enhörna IF grundas
1937 Enhörna hembygdsförening grundas
1948 Överenhörna och Ytterenhörna församlingar slås samman till Enhörna församling
1952 Överenhörna och Ytterenhörna kommuner slås samman till Enhörna kommun
1965 Villasamhället Ekeby börjar anläggas
1966 Vallaskolan invigs
1967 Enhörna kommun går upp i Södertälje kommun. Samtidigt förs Enhörna över från Södermanlands till Stockholms län
1984 Enhörnaleden invigs